Dnes je neděle 14. 7. 2024 a svátek má Karolína
hlavicka_pozadi.jpg

Organizace v obci

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší organizace v obci. Jak je uvedeno v Hasičské kronice, byla tato organizace založena v r. 1933 a to po velkém požáru v obci v r. 1932, při němž vyhořela 4 stavení. A to Viskupů č.p.9, Šebelíků č.p.6 a Bočků č.p.5. V nebezpečí byla také usedlost u Pechů č.p.4. V této době bylo mnoho požárů, protože střechy byly kryty převážně slaměnými doškami. Po vzniku "Sboru dobrovolných hasičů" bylo možné snadněji oheň uhasit a tím i uchránit majetky občanů. Z tohoto důvodu si hasiči získali vážnost veřejnosti. Kromě této činnosti se zapojovali do veřejného a kulturního života obce (divadla, maškarní průvody, hasičské plesy, hasičská cvičení, sekyrková cvičení). Členy hasičského sboru byli nejen muži, ale po určité době také ženy. Místní hasičský sbor má v budově Obecního úřadu hasičskou zbrojnici a jednu místnost na běžné potřeby pro výstroj a výzbroj. Podrobnosti o činnosti této organizace jsou uvedeny v hasičské kronice, kterou vedl pan Jan Vácha, jeden ze zakladatelů hasičského sboru.

Myslivecká společnost

Společnost vznikla po druhé světové válce, dosud existuje, ale vedení této organizace se uskutečňuje mimo obec (v obci Novosedly).

Český svaz chovatelů a včelařů

Společnost vznikla poději . I ona dosud existuje a vedení společnosti je také soustředěno mimo obec (v obci Volenice).

Svaz mládeže

Tato organizace vznikla v padesátých letech. Členové měli svoji klubovnu v budově Obecního úřadu. Činnost organizace již zanikla.

Kolčavanka

Samostatná kulturní složka vedená panem Janem Váchou. Její činnost byla kulturní, tj. zpěvy, přednesy básní, hraní různých scének atd. Tuto skupinu doplňovali mladí lidé z okolních vesnic. Měli svoje vlastní kroje, které používali při tancování České a Moravské besedy. Zúčastňovali se různých kulturních akcí (předtančení plesů, zahajování výročních schůzí, apod.). Po roce 1989 činnost tohoto souboru zanikla.

Český červený kříž

Měl v budově Obecního úřadu jednu administrativní místnost. Jeho školené členky poskytovaly pomoc občanům při lehčích úrazech a také účinkovaly jako sanitérky při různých oslavách v obci. Tato složka již zanikla.